Handledning

Hedvig Larsson Psykoterapi

Handledning kan ske både individuellt eller i grupp och den syftar till att främja professionell och personlig utveckling hos den eller de som handleds. På så sätt bidrar handledning till att klienten/patienten får ett så bra bemötande, stöd och behandling/vård som möjligt. Handledning förebygger också stress och känslomässig utmattning i arbetet med andra människor.

Handledningen har en stödjande funktion genom att man som behandlare får möjlighet att dela med sig av sina känslomässiga upplevelser i mötet med klienter och patienter, men också genom att få stöd och bekräftelse i det arbete som man utför. I handledningen ges möjlighet till reflektion där man tillsammans med handledaren och gruppen reflekterar 

kring klientens problematik, men också kring sina egna känslor och reaktioner i mötet med klienten/patienten. På såsätt bidrar handledningen till lärande och utveckling i arbetet. För professionella som är under utbildningen eller är nya i sina yrken kan handledning också bidra till att säkra att patienten/klienten får rätt bemötande, vård och behandling.

I psykoterapihandledning, som kan ske både individuellt eller i grupp, får terapeuten tillsammans med handledaren möjlighet att utforska patientens problematik och personlighet, men också den terapeutiska processen mellan patient och terapeut samt relationen mellan terapeut och handledare.


Varmt välkommen att kontakta mig!

 – Om handledning –

Hedvig Larsson Psykoterapi AB

leg. psykoterapeut vid Innerstadens psykoterapi 

Själbodgatan 4B, 211 35 Malmö

psykoterapi@hedviglarsson.se

0731-53 63 90 • https://hedviglarsson.se