Handledning

Handledning syftar till att främja professionell och personlig utveckling. Den kan ske både individuellt och i grupp. Handledning bidrar till att klienten eller patienten får ett så bra bemötande, stöd och behandling eller vård som möjligt. Handledning förebygger också stress och känslomässig utmattning för behandlarna i arbetet med andra människor.


Handledningen har en stödjande funktion, dels genom att man som behandlare får möjlighet att dela med sig av sina känslomässiga upplevelser i mötet med klienter eller patienter och dels genom att man får stöd och bekräftelse i det arbete som man utför. I handledningen reflekterar man tillsammans med handledaren och gruppen kring klientens eller patientens 

problematik, men också kring sina egna känslor och reaktioner i mötet. På så sätt bidrar handledning till lärande och utveckling i arbetet. För professionella som är under utbildningen eller är nya i sina yrken kan handledning också bidra till att säkra att patienten eller klienten får rätt bemötande, vård och behandling.


I psykoterapihandledning, som kan ske både individuellt eller i grupp, får terapeuten tillsammans med handledaren möjlighet att utforska patientens problematik och personlighet, men också den terapeutiska processen mellan patient och terapeut samt relationen mellan terapeut och handledare.


Varmt välkommen att kontakta mig!

 – Om handledning –

Hedvig Larsson Psykoterapi AB

leg. psykoterapeut vid Innerstadens psykoterapi 

Rörsjögatan 26, 211 37 Malmö

psykoterapi@hedviglarsson.se

0731-53 63 90 • https://hedviglarsson.se