Psykoterapi

Livet kan medföra olika svårigheter för oss. Ofta hanterar man dem på egen hand, med eller utan stöd av vänner och anhöriga. Men ibland räcker inte det, man kan då behöva hjälp utifrån. Svårigheterna kan handla om problem i relationer, som kanske leder till ständiga missförstånd och konflikter.

 

Man kan drabbas av omskakande händelser som gör att man hamnar i sorg eller kris. Höga krav på sig själv, eller från omgivningen, kan upplevas mycket pressande. Alltför hög belastning och stress under lång tid medför att kroppen reagerar på olika sätt. Man kan också tidigare, ha varit med om omvälvande upplevelser som man förut kunnat hantera på egen hand, men  som vid en kris gör att man

behöver professionell hjälp för att komma vidare. Vid svårigheter kan man reagera på många olika sätt, t ex med depression, nedstämdhet, oro, ångest, utmattning, sömnproblem eller psykosomatiska besvär.


Psykoterapi kan vara hjälpsamt när man inte längre kan hantera svårigheterna – kanske har vardagen med arbete och relationer blivit svåra att klara av och de psykiska besvären medför ett alltför stort lidande. I psykoterapi kan man få hjälp med att förstå sina besvär och deras ursprung – och bli mer uppmärksam på känslor och reaktioner hos sig själv, men också hos andra. På så sätt kan man få ökad självkännedom och hitta mera ändamålsenliga sätt att förhålla sig till andra.

 – Om psykoterapi –

Hedvig Larsson Psykoterapi AB

leg. psykoterapeut vid Innerstadens psykoterapi 

Rörsjögatan 26, 211 37 Malmö

psykoterapi@hedviglarsson.se

0731-53 63 90 • https://hedviglarsson.se